20 April 2009

Den miljövänliga sökmotorn Growyn

Jag lever efter uttrycket Google är min vän. Men nu får Google konkurrens av Growyn, en miljövänlig sökmotor där intäkterna går till välgörande ändamål där miljön står i fokus. Ett enkelt sätt att stödja miljön.

http://se.growyn.com/

No comments: