03 February 2008

Att vara sig själv i någon annans ögon

Om jag hade ringt upp sagt "hej, det är jag" och du inte såg att det var mitt nummer. Hade du vetat att det var jag då?

No comments: