24 November 2008

Att vara utstött

Jag känner mig lite smått eländig. Vinterförkylningen har slagit till. Det positiva med det är att jag förmodligen har den avklarad tills jul och slipper känna mig såhär eländig på julafton. Det negativa med det är att det suger, whenever man är sjuk. Vilket betyder att jag är lika eländig nu som jag skulle känna mig på julafton om jag var sjuk då. Det spelar således ingen roll när man är sjuk. Jag snörvlar, hostar och nyser om vartannat och det har liksom bildats en liten folktom cirkel runt omkring mig. Det är helt okej, jag hade inte heller velat sitta bredvid mig om jag var dem.

No comments: