14 October 2008

Steget närmare ett guldinramat diplom

Nu har jag anmält mig till Göteborgsvarvet.

Det är lika bra att göra det offentligt så att jag inte hittar några kryphål och fuskar mig ifrån tränandet (det ligger i min natur, risken finns). Det vore synd att säga att löpning varit något jag kunnat skryta med genom tiderna och jag får träningsvärk av att bara artikulera G-ö-t-e-b-o-r-g-s-v-a-r-v-e-t.

Vad har jag gett mig in på? Jag vet inte riktigt hur det här ska sluta. Men jag ska fylla mina ben med spring och överträffa mig själv! Bildbevis och diplom ska jag i alla fall ha - sen talar vi aldrig mer om det igen.

No comments: