06 March 2009

Ni är dåliga på att kommentera och ge tips, tycker jag. Men å andra sidan kanske ni inte har några tips. Så då får jag väl klura på att knäcka nöten själv...

No comments: