05 May 2008

Det sorgliga med att inte ha sommarlov

Man märker att hjärnan behöver en koffeinkick när... :

...man glömmer att bifoga en viktig fil i ett mail...två gånger i rad. Det tredje mailet MED den bifogade filen skickas i skam.

...man särstavar "Göteborg" och skriver "Göte borg"

...man börjar stirra upp på hål i taket och börjar räkna hur många dagar det är kvar till sommarlovet.


För övrigt slog mig den sorgliga tanken att jag inte alls kommer ha ett sommarlov. Definitionen av ett sommarlov är "sommarmånaderna mellan vårtermin och hösttermin" och eftersom höstterminen i mitt fall egentligen är obefintlig så har jag därmed inget lov. Istället är jag arbetslös (alternativ bör man kanske kalla det aktivt arbetssökande för att mildra den negativa klangen) och en dagdrivare, men finns det någon tid på året man nu ska ha en sådan period så är det ju ändå på sommaren.

No comments: