20 January 2009

Att hålla för öronen

Idag ringde en kvinna och sa att hon snart dör för att vindkraftverken intill hennes bostad låter så mycket. Sen spädda hon på det hela genom att hävda att hela mänskligheten kommer att dör eftersom vindkraftverk låter för mycket.

Jaha.

No comments: