23 October 2009

Löningen sticker mig lite i ögonen

Kling, klingilirr, klirr, kling, pling, klong, kling.

Det låter så. När lönen rinner iväg.

No comments: